Tumblr Mouse Cursors
Réka / 16 / Hungary

Réka / 16 / Hungary

Meow

Kezek simítása, hajak túrása, apró csókok és sóhajok.Kócos szerelem a puha takaróm alatt.Semmi komoly, csak óvatos tapogatózás.Nem szólsz; nem szólok; így most a jó.

(Source: mikorhogy, via drinkvodkaanddanceallnight)

Minden ‘csak vicceltem’ mögött van egy kis igazság, minden ‘csak elgondolkoztam’-ban ott van egy kis kíváncsiság; minden ‘nem tudom’ mögött van egy kis tudás, és minden ‘már nem érdekel’ mögött van egy kis érzelem.

(Source: elvezdamigvanmit, via szeretnkmegfeleniavilagnak)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter